Monday, January 30, 2012

วิชา การพูด ตอนคารมเป็นต่อ 2

การ "ตอบสนองเต็มที่"  คือ เมื่อขึ้นไปยืนหรือนั่งอยู่ต่อหน้าผู้ฟังแล้วต้องแสดงออกให้เต็มที่  เตรียมมาอย่างไรก็ต้องออกไปให้ดีอย่างนั้นโดยนึกถึงความตั้งใจของคนฟังเป็นสำคัญ ควรทำให้เต็มที่และสุดความสามารถของตนเอง
            ส่วน  "การไม่มีเบือนบิด" คือ การบิดเบือนข้อมูล  ถึงไม่ได้โกหกแต่พูดความจริงเพียงบางส่วน  ไม่พูดทั้งหมดเจตนาให้คนฟังเข้าใจไปอีกทางหนึ่งแม้จะไม่ได้พูดเท็จแต่ถ้าประเมินกันจริงๆ  แล้วน่าจะแย่กว่าการโกหกเสียอีกเพราะแสดงให้เห็นถึงการทีเล่ห์เลี่ยมเพื่อหลอกลวงผู้อื่นไม่เหมาะในการพูดให้ใครฟัง
            ข้อสุดท้าย  "ข้อคิดสร้างสรรค์"  ผู้พูดต้องให้ข้อมูลหรือการพูดที่เป็นประโยชน์แต่คนฟังไม่ใชยัดหลักการพูดเพื่อถูกอารมณ์คนฟังหรือสนองความสะใจของผู้ฟังเท่านั้น เมื่อการพูดจบแล้วผู้ฟังจะต้องมีความรู้สึกว่าไม่เสียเวลาที่ได้ฟัง  เบื้องหลังของเสียงหัวเราะหรือเสียงปรบมือด้วยความพอใจหรือสะใจต้องมีสิ่งที่มีคุณค่าสร้างสรรค์หรือประเทืองปัญญาด้วย
            ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาข้างต้น คือทางแห่งความสำเร็จของคนที่จะก้าวไปเป็นนักพูด  หรือการที่จะก้าวไปเป็นนักพูดที่ดีในอนาคตได้  นับว่า อาจารย์  สุขุม  นวลสกุล ได้ให้เทคนิคการพูดที่เป็นแบบฉบับลับเฉพาะตัวที่เปิดเผยให้แก่ผู้ที่สนใจหรือรักการเป็นนักพูดในอนาคต
อาจารย์สุขุม  นวลสกุล  เป็นนักพูดที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ เพราะว่าเคยไปฟัง TALK  SHOW ที่อาจารย์มาจัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยการพูดครั้งนั้นทำให้ข้าพเจ้าประทับใจในลีลาการพูด  การวางเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจและเป็นปรมาจารย์นักพูดที่นักพูดหลายท่านได้ยกย่องทำให้ข้าพเจ้าติดตามงานของอาจารย์ทางโทรทัศน์ที่อาจารย์มาพูดอยู่เสมอ

โดย     กนกพรรณ  คำวงศ์ปิน
 

No comments:

Post a Comment