Monday, January 30, 2012

ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาที ตอนที่ 2

( HOW TO GET YOUR POINT ACROSS IN 30 SECONDS – OR LESS)

โดย ไมโล โอ. แฟรงค์ : เขียน


หลาย คนอาจจะคิดว่า 30 วินาที ไม่น่ามีความสำคัญ แต่หากเราลองพิจารณาดูแล้ว 30 วินาทีอาจเป็นช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราก็เป็นได้ การพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาทีก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นกัน ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่อยู่เหนือความสามารถของทุก ๆคนที่จะทำได้ มีหลักการพื้นฐานง่าย 3 ข้อดังนี้
1. มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพียงข้อเดียว คือ เราต้องมีเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างแน่นอน รู้ว่าตัวเราต้องการอะไร รู้ว่าทำไมเราถึงต้องไปอยู่ที่นั่น จะทำให้เราพูดไม่วกวน ไม่หลงทางหรือหลงประเด็น
2. เราต้องรู้จักผู้ฟัง และรู้ว่าผู้ฟังต้องการอะไร การรู้จักคนที่เราจะไปพูดด้วยว่าเป็นใคร เป็นคนอย่างไร และต้องการอะไรจากการฟังในครั้งนี้ จะทำให้เราพูดในสิ่งที่ผู้ฟังสนใจ และช่วยให้เราสามารถวางแผนในการพูดได้ง่ายขึ้น
3. มีวิธีการและเทคนิคที่ถูกต้อง คือ ต้องรู้จักการใช้กลวิธีต่าง ในการพูดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ลูกค้าต้องการซื้อของในราคาถูกก็จะพูดว่า ฉันชอบสินค้าของคุณ แต่ฉันมีเงินจำกัด เป็นต้น
นอกจากนี้ก็ยังมีกลวิธีอื่น ที่จะทำให้การพูด 30 วินาทีน่าสนใจ และได้ผลดีมากยิ่งขึ้นอีก ดังนี้   การพูดให้รัดกุมและเข้าใจง่าย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญ เราทำได้โดยการตอบคำถาม 6 ข้อนี้ คือ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และทำไม จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้รวดเร็ว เป็นประเด็นมากยิ่งขึ้น
การวาดภาพให้ผู้ฟังฉุกคิด ก็เป็นอีกกลวิธีหนึ่ง เราควรใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย สามารถนำไปประสานกับประสบการณ์เก่า ของผู้ฟังได้ เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพตามไปด้วย หากจะให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นแล้วผู้พูดก็ควรมีการยกตัวอย่างประกอบการพูดด้วย ตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือตัวอย่างที่มาจากประสบการณ์ตรงของผู้พูดเอง เพราะจะทำให้การพูดมีชีวิตชีวา มีสีสันมากกว่าการนำประสบการณ์ของผู้อื่นมาพูด   ความประทับใจครั้งแรกก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด มีข้อควรจำง่าย ว่าการยิ้มต้องจริงใจ การเคลื่อนไหวควรดึงดูด การพูดมีชีวิตชีวา เสื้อผ้าและท่าทางสุภาพ หากว่าผู้พูดทำได้ดีก็จะทำให้ผู้ฟังสนใจและตั้งใจฟังเราได้ แต่ถ้าหากทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรก็จะทำให้เราต้องสูญเสียโอกาสที่จะมาถึงเราได้
จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อาจจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นนักพูดที่ดี หากต้องใช้ความเพียรพยายาม หมั่นฝึกฝนและตั้งใจอย่างจริงจัง ความสำเร็จก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม และคงจะสามารถเป็นนักพูดที่พูดได้ประทับใจผู้ฟังในที่สุดถึงแม้จะมีเวลาเพียง 30 วินาทีก็ตาม

No comments:

Post a Comment