Monday, January 30, 2012

ธุรกิจอาหาร..... ขอยกตัวอย่าง ร้านอาหารทะเลซีฟู้ดส์

วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนธุระกิจ
Ø เพื่อการปรับปรุงสถานที่และบรรยากาศ รวทั้งรายการอาหาร เพื่อแข่งขันกับคู่ต่อสู้

แนวคิดทางธุรกิจ
Ø ลักษณะของทางร้านอาหารที่เป็นสวนอาหารปัจจุบันกิจการมีลูกค้าเข้ามาบริโภคมากขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้น กิจการมีความต้องการที่จะปรับปรุงสวนอาหารใหม่ให้กว้างขวางและมีบรรยากาศที่เป็นแบบธรรมชาติ และมีเมนูอาหารแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนร้านทั่วไป  เพื่อดึงดูดลูกค้าและให้ลูกค้าบริโภคอย่างพึงพอใจ

สรุปการวิเคราะห์สถานกาณ์
Ø กิจการจะมีจุดแข็งในหลายด้าน เช่น
Ø ด้านรสชาติของอาหารคุณภาพของอาหาร
Ø บรรยากาศ
Ø และบริการที่ดีประทับใจ
Ø ส่วนตลาดยังคงมีรองรับอย่างต่อเนื่องต่อไปเนื่องจากมีผู้คนผ่านไปมาตลอดเวลาสำหรับอุปสรรคด้านการแข่งขันมีมากพอสมควร

การวิเคราะห์สถานการณ์
    กิจการของโครงการย้ายร้านอาหารของทะเลซีฟู้ดส์พบว่า

 จุดแข็ง  
Ø รสชาติอร่อย
Ø รายการอาหารมีความแปลกแตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆ
Ø และมีบรรยากาศของร้านอาหารดีกว่าคู่แข่งเพราะเป็นธรรมชาติ อยู่ริมคลอง ชายทุ่ง และสถานที่กว้างขวางกว่าร้านอาหารที่อยู่ในเมือ
Ø มีที่จอดรถสะดวก และจำนวนมากเพียงพอกับลูกค้า
Ø การบริการดีเป็นกันเอง
 จุดอ่อน 
Ø ต้นทุนจะสูงกว่าที่เคยดำเนินกิจการอยู่เดิม
Ø ทำเลใหม่อยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณ 1 กิโลเมตร

 โอกาส   
Ø ค่านิยมของผู้คนในปัจจุบันชอบทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้นเนื่องจากโอกาศต่างๆ เช่น จัดเลี้ยง ฉลอง และเทศการต่างๆ
Ø เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น มีผลต่อปริมาณการบริโภคอาหารนอกบ้าน

อุปสรร  
Ø มีการแข่งขันกันพอสมควร เนื่องจากมีร้านอาหารมาก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
    วิสัยทัศน์(Vision)
Ø เน้นให้บริการอาหารที่รสชาติความอร่อย หลากหลาย บรรยากาศดี บริการได้มาตรฐาน
   
 พันธกิจ(Mission)
Ø กิจการเน้นรสชาติของอาหารและคุณภาพต้องมาเป็นอันดับแรกบริการประทับใจ

   เป้าหมาย(Objectives)
Ø ต้องการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของทะเลซีฟู้ดส์จะต้องให้เป็นศูนย์อาหารซีฟู้ดส์
Ø ต้องการการยอดขายของกิจการในแต่ละวันอย่างน้อย 55-60 คน

  การวิเคราะห์การแข่งขันของบริการ
    ข้อได้เปรียบ   
Ø ชื่อเสียงตรายี่ห้อมีส่านสำคัญในการยอมรับของผู้บริโภคทะเลซีฟู้ดส์ตั้งมานานแล้วและเป็นที่รู้จักพอสมควร
Ø ถ้าลงทุนให้ได้มาตรฐาน ต้นทุนจะสูง

    ข้อเสียเปรียบ  
Ø การเข้ามาสู่อุตสาหกรรมง่ายไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสูงทำให้คู้แข่งเข้ามาได้ง่าย
Ø การจัดการจำหน่ายเปิดกว้างแล้วแต่ความสามารถของเจ้าของกิจการ

ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ
     ข้อได้เปรียบ   
Ø ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบพวกอาหารสดทางทะเลซึ่งอยู่บริเวณร้านอยู่ใกล้กับอาหารทะเลและมีจำนวนหลายรายสามารถต่อรองด้านราคา

     ข้อเสียเปรียบ
Ø วัตถุดิบพวกอาหารทะเล ขึ้นอยู่กับฤดูกาลทำให้บางช่วงขาดแคลนมีผลให้ต้นทุนสูงไปด้วย

การคุกคามจากผลิตภัณฑ์ทดแทน
     ข้อได้เปรียบ   
Ø การทดแทนของสวนอาหารขึ้นกับความชอบของผู้บริโภคในบรรยากาศที่แตกต่างกันหากเปรียบกันอาจจะทำได้ยาก
     ข้อเสียเปรียบ  
Ø ผลิตภัณฑ์ทดแทนอย่างเช่น ห้องอาหารและภัตตาคาร อาจจะหาง่ายและสะดวก เพราะอยู่ในตัวเมือง     
     
อำนาจการเจรจาต่อรองของลูกค้า
     ข้อได้เปรียบ  
Ø ลูกค้าแต่ละรายที่เข้ามจะไม่มีการต่อรองราคาจะปฎิบัติตามที่ทางกิจการกำหนดราคาไว้
     ข้อเสียเปรียบ
Ø ลูกค้าที่เป็นลักษณะกลุ่มและกรุ๊ปทัวร์อาจจะต้องการลดราคาเนื่องจากลูกค้าจำนวนมาก
Ø กลุ่มลูกค้าจัดเลี้ยงอาจจะมีการเจรจาต่อรองเรื่องราคาและของเจกของแถมค่อนข้างมาก

การแข่งขันระหว่างบริษัทที่มีอยู่เดิมภายในอุตสาหกรรม
       ข้อได้เปรียบ
Ø ในด้านรสชาติอาหารคุณภาพอาหารสดใหม่
Ø สถานที่กว้างขวางดีกว่าคู่แข่งขันบรรยากาศดี
Ø การบริการดี เป็นกันเอง
Ø มีที่จอดรถสะดวก

       ข้อเสียเปรียบ
Ø จำนวนคู่แข่งขันมีค่อนข้างมากพอสมควร
Ø ต้นทุนเนื่องจากการลงทุนใหม่
Ø ลูกค้ายังไม่รู้จักเหมือนร้านเดิม

กลยุทธ์ทางการตลาด
   กลยุทธ์ด้านสินค้า/บริการ
Ø -มีรายการอาหารตามสั่งทุกประเภททั้งอาหารไทย อาหารจีน
Ø -มีรายการอาหารซีฟู้ดส์ที่เน้นความสดและใหม่รับประกันคุณภาพ ถ้าอาหารไม่สดคืนได้
Ø -มีบริการรับจัดเลี้ยงนอกและในสถานที่ รับเลี้ยงทุกประเภท
Ø -เน้นบรรยากาศของร้านเป็นแบบธรรมชาติ
   กลยุทย์ด้านราคา
Ø -ราคาอาจสูงกว่าคู่แข่งขันเพียงเล็กน้อยในส่วนของอาหารไทยและอาหารจีนเพราะต้นทุนอาจจะสูงเนื่องจากการคัดของคุณภาพมาใช้ในการผลิต
   กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย
Ø ผู้บริหารจะเข้าหาลูกค้าตามกลุ่มต่างๆโดยตรงตามหน่วยงานต่างๆ บริษัท ห้างร้าน ธานาคารและส่วนราชการ พร้อมกับนามบัตรและส่วนลดการเป็นสมาชิกของสวนอาหาร
Ø การหาลูกค้าผ่านกลุ่มบริษัททัวร์เป็นผู้ชักนำและพามารับประทานอาหารที่ไหม่
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ผลกระทบต่อโครงการ และแผนรองรับ
    ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
Ø ทำเลที่ตั้งของสถานประกอบการใหม่ สำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ยังไม่รู้จักกิจการ
    ผลกระทบต่อโครงการ
Ø กิจการอาจจะมียอดขายและรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย
   แผนรองรับ
Ø ในช่วงแรกกิจการมีการทำ Promotion ในแง่ของราคาพิเศษในช่วงแรก การหากลุ่มจัดเลี้ยงให้มากขึ้นอีกทางหนึ่ง
การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
มาตรฐานการประกอบการในอุตสาหกรร
         ร้านอาหารโดยทั่วไป ที่เปิดดำเนินธุรกิจอยู่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขตามมาตรฐานพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ..2535
         ในส่วนของผู้บริโภคที่เลือกรับประทานอาหารตามร้านอาหารหรือสวนอาหาร ตามผลวิจัยของ สถาบันวิจัยอุตสาหกรรม พบว่าเหตุผลที่ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกร้านอาหารที่จะบริโภค
·       อันดับ         1              รสชาติของอาหาร
·       อันดับ         2              มีความหลากหลายในเมนูอาหาร
·       อันดับ         3              ราคาพอเหมาะกับคุณภาพ
·       อันดับ         4              ความสะดวก
·       อันดับ         5              บรรยากาศของร้านอาหารNo comments:

Post a Comment