Sunday, January 8, 2012

ประวัติของการจัดการการดำเนินงาน (A Brief History Operations Management)

การจัดการการดำเนินงานเริ่มขึ้นภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) ในปี
ค.ศ.1700 ก่อนช่วงเวลานั้น คนงานที่มีทักษะในงานฝีมือและสินค้าแฟชั่นที่ได้รับการฝึกฝนสำหรับลูกค้ารายบุคคลจะเกิดขึ้นในห้องปฏิบัติงานในบ้านของเนาเอง ชิ้นส่วนทุกอย่างจะเป็นหนึ่งเดียว ทำได้ด้วยมือ และทำขึ้นสำหรับคนเพียงหนึ่งคน กระบวนการนี้รู้จักในชื่อของ การผลิตสินค้าหัตถกรรม (Craft Production)

การผลิตสินค้าหัตถกรรม (Craft Production): กระบวนการในการผลิตสินค้าหัตถกรรม หรือบริการ (handcrafting products or services) สำหรับลูกค้ารายบุคคล
แม้ว่าในปัจจุบัน Craft production ได้ถูกเลิกใช้ไปแล้ว เพราะปัญหาในการหาถ่าน สินแร่เหล็ก และการใช้พลังงานไอน้ำในการขับเคลื่อนการคิดค้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นชุด ซึ่งการปฏิวัติวิถีการทำงานได้ถูกสร้างขึ้น เครื่องจักรที่ให้กำลังการผลิตสูงถูกนำมาแทนที่แรงงานคนและ เป็นปัจจัยเริ่มต้นของการผลิตสินค้า และนำพาคนงานเข้าสู่ระบบการทำงานร่วมกันที่มี ผู้ควบคุม (Overseer)” ในสถานที่ที่เรียกว่า โรงงาน(Factory)” การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นจากเครื่องจักรกลในการผลิตเส้นใย เครื่องจักรที่ทำให้วัตถุดิบเป็นเม็ดเล็กๆ การทำงานกับโลหะ และการผลิตเครื่องจักรเครื่องอำนวยความสะดวก

การผลิตสินค้าที่มีรูปแบบเดียวกันเป็นจำนวนมากๆ (Mass Production): เป็นการผลิตสินค้าขนาดใหญ่ในรูปแบบที่เหมือนๆ กัน ที่มีมาตรฐานเดียวกัน ออกมาเป็นจำนวนมากๆ สำหรับตลาดขนาดใหญ่
ภายหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงปี ค.ศ.1960  ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นผู้นำของโลกในการผลิตสินค้าและบริการ พร้อมกับการค้นคว้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆก็เกิดขึ้นจากสหรัฐฯ แต่ในปีค.ศ.1970s และ1980s อุตสาหกรรมโดยอุตสาหกรรม สหรัฐฯได้ถูกท้าทายด้วยการผลิตสินค้าที่ดีกว่า ที่ต้นทุนต่ำกว่าและคุณภาพที่สูงกว่าจากผู้ผลิตสินค้าต่างชาติ ซึ่งนำโดยประเทศญี่ปุ่น

การศึกษาอย่างมากมายได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในปีนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคได้รับรู้ข่าวสารนี้ สหรัฐผลิตสินค้าที่บ่งถึงคุณภาพที่ด้อยกว่าและไม่สามารถครองตลาดโลกได้ 

ด้วยเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น และด้วยวิถีทางอย่างไรที่ประเทศที่เคยผลิตสินค้าครองตลาดเป็นส่วนมากในศตวรรษที่ 20 กลายเป็นตกต่ำอย่างกะทันหันเช่นนี้  เรื่องง่ายๆที่จะอธิบาย เพราะบริษัทต่างๆในสหรัฐฯ ไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เขายังคงคิดว่า Mass production ยังเป็นวิธีการ แก้ปัญหา ในการผลิตสินค้า ดังนั้นพวกเขาจึงแต่งตั้งผู้ชำนาญการในเทคโนโลยีการผลิตแบบพิเศษ และละเลยการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมชองผู้บริโภคและกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน การตัดสินใจถูกวางรากฐานบนเป้าหมายการเงินการลงทุนระยะสั้นมากกว่ากลยุทธ์ระยะยาวNo comments:

Post a Comment