Monday, April 2, 2012

ทักษะในการต่อรองเงินเดือนสำหรับผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษา

ประเด็นเรื่องค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่ สำคัญและลำบากใจมากที่สุดในกระบวนการหางานทำ โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยประสบการณ์ ซึ่งอาจเป็นการตัดโอกาสของตนเองเลยทีเดียว เนื่องด้วยขาดประสบการณ์และทักษะที่ดีในการเจรจาต่อรอง
ผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษาอาจจะคิดว่าเป็นหัวข้อที่ผู้ขาดประสบการณ์ไม่ควร เอ่ยถึง ควรจะกล่าวขอบคุณนายจ้างที่ให้โอกาสแทนการต่อเงินเดือนมากกว่าด้วยซ้ำไป เมื่อถึงเวลาต้องพูดถึงประเด็นนี้

ควรยกเลิกความคิดเช่นนี้ คุณต้องสามารถเรียกร้องค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของคุณ เมื่อคุณเข้าใจดีว่าต้องทำงานอย่างไร ต้องแบกรับภาระใดและไม่จำเป็นต้องช่วยทางบริษัทลดค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้
  ขั้นตอนก่อนการต่อรอง
  บทเรียนแรกสำหรับผู้ที่เริ่มต้นในโลกของการทำงานคือ การต่อรองเงินเดือน ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น จะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นได้ ก็ต่อเมื่อมีความมั่นใจว่าตนเองได้เปรียบในสถานการณ์นั้น และปัจจัยเรื่องค่าต่อแทนเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก

  คำนวณค่าใช้จ่ายที่ตนเองต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าบริการที่ต้องชำระในแต่ละเดือนทั้งด้านการเดินทาง

  ค่าเสื้อผ้า ค่าอาหาร ฯลฯ สิ่งที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงมีสามประการด้วยกันคือ เงินเดือนขั้นต่ำ ขั้นกลาง และ ขั้นสูงสุดที่ยอมรับได้ เมื่อถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทน ควรจะกล่าวสองจำนวนหลังออกไป ไม่ควร เอ่ยจำนวนขั้นต่ำที่รับได้ออกมา เพราะเป็นการชี้นำให้สำหรับข้อเสนอที่คุณควรได้รับ

  ขั้นตอนนี้ ต้องมีการสำรวจข้อมูลมาล่วงหน้าก่อนเช่นกัน เพื่อไม่ให้เอ่ยเรียกค่าตอบแทนที่ต่ำหรือสูงจนเกิน ไปสำหรับงานตำแหน่งนี้ แล้วจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนได้อย่างไร? ลองสอบถามจากเพื่อน คน ที่รู้จักในสายงานนั้น สมาคมที่เกี่ยวข้อง หรือถามจากผู้สมัครท่านอื่นๆ นอกจากนี้ยังอาจค้นหาคำตอบได้ จากสำนักงานจัดหางาน ตามโฆษณา หรือตามหน้าเว็บไซต์ต่างๆ (เช่น เว็บไซต์ จ๊อบสตรีทจะมีข้อมูลเกี่ยว กับระดับเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ)

  ควรค้นหาข้อมูลเรื่องอัตราค่าจ้างของบริษัทอย่างระมัดระวัง หรือสอบถามจากบุคคลใกล้ชิด หาข้อมูลจาก เว็บไซต์ ใบประกาศหรือประวัติการก่อตั้งบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ทราบอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับ ตำแหน่งงานที่คุณให้ความสนใจ

  ในช่วงสุดท้ายของขั้นตอนนี้ คุณจะได้คำตอบสำหรับคำถามดังต่อไปนี้:
  • ระดับเงินเดือนมาตรฐานสำหรับตำแหน่งต่างๆในบริษัทนี้
  • ระดับเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่คุณสนใจ
  • ระดับเงินเดือนที่เหมาะสมในการจ้างงานคุณ
 1. การสัมภาษณ์
  ในระหว่างการสัมภาษณ์ สามารถทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นคุณค่าในตัวคุณเพิ่มขึ้น ด้วยการเน้นให้ผู้สัมภาษณ์ทราบถึงคุณสมบัติ ข้อดี พรสวรรค์ ความสามารถ และทักษะการสร้างความสำเร็จที่มีอยู่ในตัวคุณ นอกจากนี้ ประสบการณ์จากกิจกรรมด้านการศึกษาก็สามารถช่วยให้คุณนำมาต่อรองเพื่อขอเพิ่ม เงินเดือนได้ เช่นบอกว่า “เคยดำรงตำแหน่ง ริเริ่ม พัฒนา หรือ เคยประสบความสำเร็จ” เพื่อชี้ให้เห็นว่า คุณเคยประสบความสำเร็จในการทำโครงการหรือกิจกรรมใดมาบ้าง

  คำพูดที่ควรระมัดระวัง: พยายามเอาชนะในการต่อรองเงินเดือน เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นายจ้างหันไปพิจารณาผู้สมัครท่านอื่นแทน ในกรณีที่นายจ้างมีเหตุผลอันสมควรในการจ่ายค่าตอบแทนที่น้อยกว่าที่คุณต้อง การ นี่คือสาเหตุที่ไม่ควรแสดงความกร้าวแข็งเกินไปในการเจรจาต่อรองเงินเดือน เพราะคุณอาจจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับคุณก็เป็นได้
 2. ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง
  ตอนนี้ก็มาถึงเคล็ดลับสำหรับขั้นตอนนี้ นั่นก็คือ ระบุจำนวนเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่คุณสมัคร เพื่อให้ตนเองยังได้รับการพิจารณาต่อไป แต่ต้องทำความเข้าใจว่า นายจ้างส่วนใหญ่มักจะให้เงินเดือนต่ำกว่าระดับมาตรฐาน ดังนั้นเป้าหมายของคุณคือ ขอเพิ่มเงินเดือนของคุณให้ได้มากที่สุด

  พยายามอย่าย้ำจำนวนค่าตอบแทนที่ไม่ตรงตามที่คุณต้องการในครั้งแรก แต่ไม่ใช่ว่าให้ยอมรับข้อ เสนอที่ต่ำกว่าที่ตนเองต้องการนั้นไว้

  ตัวอย่างด้านล่างคือ ข้อเสนอและการโต้ตอบที่ควรกระทำในขั้นตอนการเจรจาต่อรอง เพื่อเลี่ยงการ แสดงออกอย่างแข็งก้าวตามใจตนเอง ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านแนะนำว่า ควรจะเจรจาโต้ตอบดังนี้

  “เงินเดือน 12,000 บาท ต่อเดือน” นายจ้างเสนอ คุณควรจะตอบว่า :
  • “ดิฉันยินดีสำหรับข้อเสนอและสนใจงานตำแหน่งนี้เป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันนี้ค่าครองชีพมีอัตราสูง มาก ดิฉันต้องการเงินเดือนประมาณ 17,000 บาทต่อเดือน (พูดเรื่องจริงเท่านั้น) พอจะเป็นไปได้ ไหมคะ?” หรือ
  • “ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งที่ท่านให้ความสนใจในตัวดิฉัน และมั่นใจว่าตนเองสามารถทำหน้าที่นั้นได้ดี เพียง แต่ปัจจุบันนี้อัตราค่าครองชีพค่อนข้างสูง ดิฉันต้องการเงินเดือนประมาณ 17,000 บาทต่อเดือน พอจะเป็นไปได้ไหมคะ?”
  นายจ้างอาจจะใช้อุบายอื่นๆในการเจรจาต่อรอง แต่จำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ต้องทำให้ตนเองได้รับ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงาน ตามที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลมาล่วงหน้า เมื่อคุณประสบ ความสำเร็จในการต่อรอง คุณจะได้รับรางวัลที่มีค่ามากที่สุด

  นี่คือตัวอย่างคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเจรจาต่อรองเงินเดือน
  • คุณคาดหวังว่าจะได้รับเงินเดือนจำนวนเท่าใด?
  • คุณคิดว่าเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับคุณคือเท่าใด?
  • คุณคิดว่าพนักงานท่านอื่นๆในตำแหน่งนี้ควรจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือไม่?
  • ทางเราไม่สามารถให้เงินเดือนตามที่คุณต้องการได้ คุณคิดว่าอย่างไร?
  และสิ่งที่ควรทำ ถ้าหากนายจ้างปฏิเสธการต่อรองของคุณ โดยให้เหตุผลดังต่อไปนี้
  • คุณมีประสบการณ์ไม่เพียงพอ
  • พนักงานท่านอื่นๆได้รับเงินเดือนน้อยกว่านี้
  • เป็นจำนวนเงินที่สูงมาก
  • นี่เป็นระดับโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานใหม่
  คุณสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้โดยการถามคำถามกลับถึงระดับผลงานที่ทางบริษัทต้องการให้ดีขึ้น

  กลวิธีอื่นๆ คือเปลี่ยนแผนการใหม่ เช่น ขอข้อเสนอในการเพิ่มเงินเดือนในคราวต่อไป ถ้าหากไม่ต้องการต่อรองอีกต่อไป

  ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพกล่าวว่า เงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทที่คุณทราบ ถ้าหากมีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดี คุณก็จะได้เปรียบในการต่อรองเรื่องค่าตอบแทนที่ควรได้รับจากการทำงานในกรณี ที่คุณมีโชคในเรื่องนี้ จำไว้ว่าคุณต่อรองเพื่อขอเพิ่มเงินเดือน ไม่ใช่เพื่อทำให้บริษัทล้มละลาย เป็นกลยุทธ์ที่มีผลกระทบต่อทั้งสองฝ่าย
 3. ผลตอบแทนจากการทำงาน
  เมื่อคุณได้รับข้อเสนอจากการทำงาน อย่าพึ่งตอบปฏิเสธหรือตอบตกลงในทันที ควรหาโอกาสสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการด้านอื่นๆที่จะได้รับหลังจากทำงานครบ 13 เดือนแล้ว เช่น สิทธิ์การลาพักร้อน สวัสดิการสังคมและค่าตอบแทนอื่นๆตามกฎหมาย หลังจากนั้นขอเวลาในการคิดทบทวนอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

  เมื่อต้องตัดสินใจในการทำงาน ควรพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
  • โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเลื่อนตำแหน่ง ทักษะและความรู้ที่จะได้รับ
  • ความมั่นคงของบริษัทและรูปแบบการจัดการ
  • คำแนะนำของที่ปรึกษา คนในครอบครัวและเพื่อสนิท
  • ผลตอบแทนทั้งหมดที่จะได้รับ
 4. การยอมรับข้อเสนอ
  กฎข้อแรกของการยอมรับข้อตกลง คือ ต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเฉพาะข้อตกลงในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น เงินโบนัส ผลตอบแทนเพิ่มเติม ดังนั้นควรมีหลักฐานรับรองอยู่ในมือด้วย

  การต่อรองเงินเดือนเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานคิดว่าขั้นตอนที่น่าอึดอัดและ ลำบากใจมากที่สุด โดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่พึ่งจะสัมผัสกับการทำงาน อาจเป็นการเผชิญหน้ากันที่ไม่ค่อยเป็นธรรมนัก สำหรับผู้ที่ขาด ประสบการณ์และความชำนาญในด้านการต่อรอง

  ดังนั้นทักษะการต่อรองจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะส่งผลต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการระยะยาวที่ ควรจะได้รับ พยายามขจัดปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อกันเป็นทอดๆ อันเนื่องมาจากค่าตอบแทนจาก การทำงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเจรจาเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะ สม แต่อย่าลืมว่าต้องต่อรองด้วยวิธีการที่ไม่แข็งกร้าว สุภาพและอ่อนน้อม


No comments:

Post a Comment