Monday, June 18, 2012

ซินเนอร์จี้ซอฟต์ ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ ออโต้เดสก์ จัดอบรม Autodesk Inventor 2013 ฟรี


 


บ. ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมจากออโต้เดสก์อย่างเป็นทางการ ร่วมมือกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และ ออโต้เดสก์ เปิดตัว Autodesk Inventor 2013 อย่างเป็นทางการ พร้อมจัดอบรม Autodesk Inventor 2013 แก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมรับประกาศนียบัตรจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นอีกด้วย งานอบรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น อาคาร B ห้อง B401 คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะต้องมีความรู้เบื้องต้นทางด้านวิศวกรรม อุตสาหการ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

โปรแกรม Autodesk Inventor เป็นโปรแกรมออกแบบด้านอุตสาหกรรมสามมิติที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวความคิดในการออกแบบ Digital Prototype หรือ การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบดิจิตอล ลดค่าใช้จ่ายในการสร้างชิ้นงานจริง และประหยัดเวลาในการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงแบบ ครบครันในกระบวนการทำงานตั้งแต่ ออกแบบ จำลองภาพ และวิเคราะห์ชิ้นงาน มากกว่านั้น ต้นแบบดิจิตอลที่ได้สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างมากมาย เช่น นำไปทำเอกสารคู่มือผลิตภัณฑ์ด้วย Autodesk Inventor Publisher เชื่อมโยงกับการออกแบบระบบไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ด้วย AutoCAD Electrical ส่งไฟล์งานสามมิติไปเขียนแบบผลิตด้วย AutoCAD Mechanical หรือนำไฟล์ไปทำงานวิเคราะห์ด้านต่างๆ เช่น Motion simulation, Frame analysis, Finite element analysis (FEA) เป็นต้น

หากท่านสนใจเข้าร่วมการอบรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนได้ที่ www.synergysoft.biz หรือส่งรายละเอียดชื่อและบริษัทพร้อมเบอร์โทรติดต่อผู้เข้าอบรมมาที่ synergysoft@synergysoft.biz หรือ โทรศัพท์ 085-323-5453

จำนวนที่รับ: 40 ท่าน


No comments:

Post a Comment