Monday, June 4, 2012

ข่าวจาก สกว. (จดหมายข่าว Biodata ฉบับที่ 235 วันที่ 4 มิถุนายน 2555)
สัปดาห์นี้ ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ (ฝ่าย 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง” ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการจำนวน ชุด มาได้ที่สำนักประสานงานชุดโครงการการแก้ไขป้ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อ คุ้มครองสิทธิของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสองภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 (รายละเอียดในปิดท้ายสาร Biodata)

          เหลือเวลาอีกเพียง 15 วัน งานมหกรรมวิชาการ สกว. วิจัยตามรอยพระยุคลบาทสร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ธันวาคม 2554” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2555 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ก็จะเริ่มขึ้น

          สาร Biodata ที่ผ่านมาผมได้นำเสนอรายละเอียดของโซนการประชุมวิชาการ และโซนนิทรรศการในงานมหกรรมวิชาการ ฯ สกวให้สมาชิกได้รับทราบไปแล้ว สาร Biodataฉบับนี้ ผมขอนำข้อมูลในส่วนของโซนร้านค้ามาแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบครับ

          โซนร้านค้าภายในงานมหกรรมวิชาการ ฯ สกวจะเป็นโซนที่รวบรวมผลผลิตจากงานวิจัย ผลงานนวัตกรรมสินค้าของนักวิจัย และผลผลิตจากเครือข่ายผู้ประกอบการของ สกว.กว่า 200 รายการ มาจัดแสดงภายใต้แนวคิด ชมชิมช็อป พร้อมเกร็ดความรู้ การสาธิต และข้อมูลมุ่งการขยายจากธุรกิจชุมชนสู่อุตสาหกรรม โดยภายในโซนร้านค้าจะประกอบด้วยโซนต่าง ๆ ดังนี้ครับ

          -  โซนอินโนเวทีฟเฮ้าส์ (Innovative House) ภายใต้แนวคิด วิจัยได้ ขายจริง ทั้งในมิติของการเพิ่มมูลค่า และการรังสรรค์คุณค่าใหม่ที่แตกต่าง ก่อเกิดสินค้าอาหารจาก บ้านนักคิด...สู่บ้านคุณ ภายใต้แบรนด์ Innovative House by TRF สร้าง ความมั่นใจ เรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และความสวยงาม จนอยากนำไปเป็นของฝากคนที่ถูกใจ มีบริการพิเศษสำหรับการเตรียมกระเช้า/ของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ เฉพาะในงานนี้ด้วย


          -  โซนธุรกิจสร้างสรรค์จากท้องถิ่นสู่สากล นำเสนอสินค้าที่ผลิตในท้องถิ่น 4 ภูมิภาค มีอัตลักษณ์ท้องถิ่น ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ผนวกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามรสนิยมระดับสากล อาทิ ชุดอาหารขันโตกเชียงราย , ชุดอาหารโคราช กินเข่าค่ำ” , ไก่ฆอและ ยะลา , ข้าวยำปักษ์ใต้ , ข้าวแคบอุตรดิตถ์ , ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ ฉะเชิงเทรา , ผัดไท สวนดุสิต , อาหารชาววัง สวนสุนนันทา , ปลาหวาน สงขลา , ตะเกียงโบราณ ปงยางคก ลำปาง , ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก บ้านซาง ตำบลขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่


          -  โซนร้านค้าเกษตร (Farmer Shop) และตลาดสุขใจ นำเสนอสินค้าเกษตรอินทรีย์ตรงจากเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ผลิต ทั้งผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรแปรรูป สดๆ ใหม่ๆ ภายใต้แบรนด์ Farmer Shop ด้วยคุณภาพ ราคาเป็นธรรม ด้วยสโลแกนประจำกลุ่ม ไม่ได้หวังที่กำไร แต่อยากให้เป็นลูกค้าประจำ


          -  โซนเกษตรกรรุ่นใหม่ (New Gen Farmer) นำ เสนอรูปแบบการปลูกพืชในโรงเรือนของเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมจำหน่ายสินค้าสด ใหม่ ทุกวัน ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรจากหน่วยงานความร่วมมือ โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อาทิ ผักกาดแก้ว เบบี้คอส ร็อคเก็ตสลัด กะหล่ำปลีแดง เบบี้ฮ่องเต้ บล็อกโคโลนี มะเขือม่วงก้านเขียว


          -  โซนการวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ พบ สินค้าสุดยอดนวัตกรรมและความหลากหลาย ซื้อติดมือแสนง่าย สะดวกสบายในการรับประทานและการนำไปใช้ ทั้งอาหารสดและแปรรูป อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากไหมอีหรี่ ผลิตภัณฑ์ไม้พลาสติก ชุดน้ำยาเพื่อการวินิจฉัยโรค


          นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้ร่วมเรียนรู้ผลงานวิจัยในรูปแบบของการไขปัญหางานวิจัยกับคำถาม-คำตอบ ผ่านกิจกรรม พาสปอร์ตเกม

          และ ท่านยังมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ประกอบการและผู้นำเสนอผลงานวิจัย ซึ่งอาจทำให้ท่านได้มุมมองในการขยายผลงานวิจัย หรือเจรจาธุรกิจในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

          ท่านสามารถติดตามข้อมูลงานมหกรรมวิชาการ ฯ สกวทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์  http://www.trf.or.th/trfexpo2012  ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งผมจะนำข้อมูลมาแจ้งให้สมาชิกได้ทราบในสาร Biodata ฉบับถัดไปครับ

          สำหรับโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อคุณศรีสุดา โทร: 0 2278 8200 ต่อ 8322 หรือ e-mail: trfexpo@trf.or.thภายในวันที่ มิถุนายน 2555 (เพื่อให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมเอกสารให้กับคณะของท่าน)
                            

ปิดท้ายสาร Biodata ฉบับนี้กับข่าวที่น่าสนใจดังนี้
          1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศ รับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง "การแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของชุมชนตามรัฐ ธรรมนูญมาตรา ๖๗ วรรคสอง" ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)  

          2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร รับสมัครตำแหน่งอาจารย์วิศวะเครื่องกล อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ รวมจำนวน อัตรา หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)  

          3. มหา วิทยาลัยแม้โจ้ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2555 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

          4. ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6 ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

          5. ประชาสัมพันธ์การประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 5 5th Southeast Asian Vegetarian Congress (SEAVC2012) ณ โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่ 23 - 25พฤศจิกายน 2555 ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งก่อนวันที่ 1 กันยายน 2555 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)  

          6. (แจ้งเปลี่ยนสถานที่การจัดประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านดนตรีและศิลปะบำบัด (Asian Music & Creative Arts Therapy Summit) 27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม2555 และ 2nd International Association for Music & Medicine 3 - 6 กรกฎาคม 2555 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)  


พบเรื่องราวดี ๆ และข่าวสารที่น่าสนใจในฉบับหน้า สวัสดีครับข่าวสารความเคลื่อนไหวประจำฉบับ
ข่าวสารทุนวิจัย สกว.
          1. สำนักประสานงาน "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง" เปิดรับข้อเสนอโครงการจากการประกาศโจทย์วิจัย ครั้ง ผู้สนใจสามารถส่ง Concept paperมาได้ที่ สำนักประสานงาน "การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง" ภายในวันที่  15 ก.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

          2. สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา" ประกาศรับข้อเสนอโครงการยุววิจัยยางพารา สกว. ปิดรับข้อเสนอโครงงาน วันที่ 20 มิ.ย. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

          3. ประกาศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เรื่อง การรับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 14  โดยอาจารย์สามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อรับการพิจารณาขอรับทุน รุ่นที่ 14ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ก.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวสารทั่วไปของ สกว.
          1. การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย" 21-23 ธ.. 2555 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

          2. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ นวัตกรรมเนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยในอาหารและสุขภาพ (Meat and Meat Products Innovation for Functional Food) วันที่ 21-22 มิ.ย. 2555 ณ ห้อง Phoenix 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวสารทั่วไปของหน่วยงานอื่น
          1. การประชุมวิชาการปศุสัตว์นานาชาติ ครั้งที่ 15  “The 15th AAAP Animal Science Congress 2012” ระหว่างวันที่ 26 - 30 พ.. 2555 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รายละเอียดเพิ่มเติม

          2. การประชุมฝึกอบรม Standard Course in Clinical Trials 2012 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิ.. 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติม

          3. คณะ เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

          4. มหาวิทยาลัยพะเยารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม

          5. การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Traditional and Advanced Ceramics (ICTA2012) ระหว่างวันที่ 22-25 ส.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

          6. การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหกรรม ประจำปี 2012 (IE Network Conference 2012) ระหว่างวันที่ 17 - 19 ต.. 2555 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ รายละเอียดเพิ่มเติม

          7. สมาคมโรคภูมิแพ้โรคหืดแห่งประเทศไทยและภูมิคุ้มกันวิทยา จัดอบรมหลักสูตรขั้นสูงอับบาสในขั้นพื้นฐาน (Abbas's Advanced Course in Basic and ClinicalImmunology) ณ ตึก อ.ป.ร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 19 - 20 ต.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม  

          8. Asian Internet Engineering Conference (AINTEC) 2012, 14-16 November 2012, Bangkok, Thailand.  Abstract registration: June 29, 2012 More Information

          9. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 3 GIT 2012 ระหว่างวันที่ 12 - 16 ธ.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

          10. งานประชุมวิชาการ "75 ปี จากโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่นยืน" วันที่12 - 13 ก.. 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รายละเอียดเพิ่มเติม

          11. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน ครั้งที่ 10 (MST2012) ระหว่างวันที่ 22-24 .. 2555 ณ โรงแรมอมารี เอเทรียม กรุงเทพฯ(Amari Atrium Bangkok) รายละเอียดเพิ่มเติม

          12. งาน 14thFood Innovation Asia Conference 2012 ในหัวข้อ Green and Sustainable Food Technology for All ในวันที่ 14-15 มิ.. 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รายละเอียดเพิ่มเติม

          13. การประชุมนานาชาติ International Conference on Microbial Taxonomy, Basic and Applied Microbiology ในวันที่ 4-6 ต.. 2555 ณ โรงแรมโมษะ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดเพิ่มเติม

          14. งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 และ The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (ME-NETT &TSME-ICoME 2012) ระหว่างวันที่ 24-27 ต.. 2555 ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม

          15. การจัดประชุมวิชาการการท่องเที่ยวนานาชาติ เรื่อง AIEST's Advances in Tourism Research : Perspectives of Actors, Institutions and Systems วันที่ 26-30 ส..2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

          16. งานประชุม 2nd ISBIOPEN (2nd International Symposium on Biopesticide and ecotoxicological Network 2012) วันที่ 24-26 ก.. 2555 ที่ โรงเเรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ  ปิดรับสมัครบทคัดย่อวันที่ 31 ก.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

          17. 2012 Asian Food Heritage Forum “Harmonizing Cultural Heritage, Technology and Industry”    20-21 August 2012, Imperial Queens Park Hotel, Sukhumvit, Bangkok. More Information

          18. ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technologies (KST-2012) ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ก.ค. 2555 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม

          19. International Conference of Asia Pacific Decision Science Institute 2012 The 17th APDSI Conference July 22-26, 2012 Chiang Mai. More Information

          20. การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO4) ขึ้นในระหว่างวันที่ 28-30 พ..2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่  ส่งบทคัดย่อเข้าร่วมได้จนถึงวันที่ 30 มิ.. 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม

          21. การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4: สิ่งทอและแฟชั่น-The 4 th RMUTP International Conference: Textiles & Fashion วันที่ 3-4 ก.. 2555 ณ โรงแรม Pullman Bangkok King Power กรุงเทพฯ  รายละเอียดเพิ่มเติม


มิถุนายน 2555


No comments:

Post a Comment