Saturday, October 31, 2015

ไข่ไก่ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงหรือไม่ ไข่ ถือเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยม โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา การทานไข่ในมื้ออาหารเช้าถือเป็นเรื่องปกติ และเรื่องเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่า จริงๆ แล้วการทานไข่ไก่ดีต่อสุขภาพหรือทำให้คอเลสเตอรอลสูงกันแน่?

ไข่ไก่ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพจริงหรือไม่


ไข่ ถือเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยม โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา การทานไข่ในมื้ออาหารเช้าถือเป็นเรื่องปกติ และเรื่องเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานว่า จริงๆ แล้วการทานไข่ไก่ดีต่อสุขภาพหรือทำให้คอเลสเตอรอลสูงกันแน่?


คำตอบคือ "ขึ้นอยู่กับว่าแม่ไก่กินอะไรเข้าไป"
  ดอกเตอร์ Niva Shpira กล่าว ดร. Niva Shpira นักวิจัยจากสถาบันวิชาชีพด้านสุขภาพแห่งมหาวิทยาลัย Tel Aviv กล่าวว่า "ไข่แต่ละฟองที่แม่ไก่ผลิตขึ้นมา มีสารอาหารไม่เท่ากัน"


งานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Journal of Agricultural and Food Chemistry
          งานวิจัยระบุว่าแม่ไก่ที่เติบโตมาด้วยการกินอาหารที่มีปริมาณกรดไขมันโอเม ก้า 6 ต่ำ เช่น อาหารที่องค์ประกอบของข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ และข้าวฟ่างสูง จะออกไข่ที่มีสารทำลายอนูมูลอิสระในร่างกายน้อยกว่า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาว่าอาหารจากไข่นั้นมีผลต่อกระบวนการในร่าง กายอย่างไร

           ตรงกันข้าม ไข่ไก่ที่มีกรดไขมันโอเมก้า 6 สูง จะทำให้คอเรสเตอรอลมีแนวโน้มจะเกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์มากขึ้น ซึ่งจะเกิดสารที่ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดแดงทำให้หลอดเลือดตีบตัน
           งานวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่าไข่ที่ได้จากแม่ไก่ที่ได้รับอาหารสุขภาพดี จะมีอัตราการเกิดออกซิเดชั่น ของคอเรสเตอรอล LDLs ต่ำกว่า

          คอเรสเตอรอลเป็นกลุ่มไขมันที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นและไม่ละลายน้ำ เป็นสารที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต เพราะร่างกายต้องใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ และยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮอร์โมนบางชนิด นอกจากนี้คอเลสเตอรอลยังใช้ในการสร้างวิตามินดีและน้ำดีสำหรับย่อยไขมันใน อาหาร คอเรสเตอรอลส่วนหนึ่งร่างกายสร้างขึ้นเอง และอีกส่วนหนึ่งจะได้รับจากอาหารที่รับประทานเข้าไป เช่น  อาหารจำพวก นม เนย ไข่ และเนื้อสัตว์

          คอเลสเตอรอลแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ ชนิดดี  (High-density lipoproteins หรือ HDLs)  และชนิดร้าย (Low-density lipoproteins หรือ LDLs)  ซึ่งแบ่งตามสารไลโปโปรตีนที่รวมอยู่กับคอเลสเตอรอลเพื่อขนส่งไขมันในกระแสเลือด

            อย่างไรก็ตามไข่จากแม่ไก่ที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราคาค่อนข้างจะสูงกว่า เช่นกัน เพราะราคาของอาหารไก่ที่มีกรดไขมันโอเมก้า 6 สูง เช่น ข้าวโพดและถั่วเหลือง รวมทั้งน้ำมันจากทานตะวัน ดอกคำฝอยและข้าวโพด มักมีราคาถูกกว่าในการนำมาใช้เลี้ยงแม่ไก่

อาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า 6 ต่ำ            
    
                   ข้าวสาลี                              ข้าวบาร์เลย์                            ข้าวฟ่าง

อาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า 6 สูง                      
                                    ข้าวโพด                              ถั่วเหลือง

                     
                                  ทานตะวัน (น้ำมัน)                  คำฝอย (น้ำมัน)

            ในการทดสอบผลของอาหารที่ดีต่อสุขภาพไก่ต่อองค์ประกอบของสารอาหารในไข่ที่ สร้างขึ้น ทีมวิจัยให้อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีกรดไขมันโอเมก้า 6 ต่ำ ซึ่งประกอบด้วยข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ และข้าวฟ่าง แก่ลูกไก่ที่ยังไม่เคยได้รับอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า 6 มาก่อน จากนั้นก็นำเอาไข่ที่ได้มาทำการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบสารอาหาร
             หลังจากทราบปริมาณสารอาหารในไข่แล้ว นักวิจัยให้กลุ่มอาสาสมัครกินไข่สุขภาพดีวันละ 2 ฟอง เปรียบเทียบกับกลุ่มที่กินไข่ที่วางขายตามท้องตลาดวันละ 2 ฟอง และกลุ่มที่กินไข่สัปดาห์ละ 2-4 ฟอง
                               
            

 ผลปรากฏว่าอาสาสมัครกลุ่มที่บริโภคไข่ไก่จากร้านค้าทั่วไปซึ่งมีปริมาณกรด ไขมันโอเมก้า 6 สูง วันละ 2 ฟอง ทำให้ค่า LDLs สูงขึ้น 40 เปอร์เซนต์ เมื่อให้กินไข่สุขภาพดีในปริมาณที่เท่ากันพบว่ามีค่า LDLs ไม่ต่างจากคนที่กินไข่ 2-4 ฟอง ต่อสัปดาห์

             น่าแปลกใจอย่างยิ่งที่ เราสามารถกินไข่ที่ได้จากไก่สุขภาพดีได้มากกว่า 2 ฟองต่อวัน โดยที่ปริมาณคอเลสเตอรอล

             อย่างไรก็ดี คงไม่ง่ายนักที่จะหาซื้อไข่ไก่ลักษณะดังกล่าวได้ในท้องตลาด แต่ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคก็มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จำส่งเสริมให้ผู้ผลิตตระหนักถึงสุขภาพของผู้บริโภคใน การผลิต ซึ่งในส่วนนี้ก็ควรที่จะได้รับการสนุบสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ราคาขาย และการให้ข้อมูล ความรู้เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น


ที่มา

ที่มาของข้อมูลคอเรสเตอรอล


โดย ธนัช
แก้ไขโดย Ouroboros

ที่มา http://www.vcharkarn.com/vnews/153918


No comments:

Post a Comment